top of page

Program Balanser

W 2017 roku wzięliśmy udział w projekcie "Po-po-jutrze", którego celem było wypracowanie nowoczesnych metod nauczania tworzących lepszą przyszłość. 

Zdecydowaliśmy, że zajmiemy się tematem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Przez kilkanaście miesięcy współpracowaliśmy ze sztabem ekspertów z różnych dziedzin i testowaliśmy nasze rozwiązania, żeby znaleźć najskuteczniejsze sposoby dbania o życiową równowagę. W finale projektu nasza innowacja została oceniona jako jedna z najlepszych i nagrodzona.

Balanser__edited.jpg

Niesamowity odbiór innowacji i reakcje uczestników dały nam motywację, aby kontynuować prace związane ztematem życiowej równowagi - zdecydowaliśmy się stworzyć Program Balanser.

Program Balanser umożliwia monitorowanie i zachowywanie życiowej równowagi. Pomaga żyć życiem, którym warto żyć - w poczuciu sensu, zgodzie ze sobą samym i swoimi wartościami. Wykorzystuje ekspercką wiedzę, która została tak opracowana, żeby proponowane rozwiązania były dostępne i zrozumiałe dla każdego. W dzisiejszej szybkiej i intensywnej rzeczywistości pełni on rolę bezpiecznika, który pomaga zauważyć niepokojące czynniki, objawy czy sytuacje i skutecznie im przeciwdziałać.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich, którzy doświadczają zachwiania życiowej równowagi, zmęczenia w pracy i natłoku w rzeczywistości: przedsiębiorców, managerów, freelancerów, pracowników instytucji, firm i organizacji pozarządowych - przedstawicieli każdego sektora.

IMG_1249.JPG

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich, którzy doświadczają zachwiania życiowej równowagi, zmęczenia w pracy i natłoku w rzeczywistości: przedsiębiorców, managerów, freelancerów, pracowników instytucji, firm i organizacji pozarządowych - przedstawicieli każdego sektora.

W ramach programu prowadzimy warsztaty dla firm, instytucji, przedstawicieli różnych środowisk (np. nauczycieli), organizacji pozarządowych i osób indywidualnych. Warsztaty przygotowujemy w odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych klientów, korzystając ze skutecznych, sprawdzonych narzędzi i każdorazowo dostosowując je do możliwości grupy.

Udzielamy indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców i liderów, którzy chcą zadbać o swoich pracowników i wprowadzić nowoczesne rozwiązania z zakresu work/life balance w swoim otoczeniu. Popularyzujemy wiedzę dotyczącą życiowej równowagi biorąc udział w spotkaniach i konferencjach. Tworzymy atrakcyjne i merytoryczne prezentacje, inspirujemy do podjęcia działań mających na celu zachowanie życiowej równowagi.​ Tworzymy treści dotyczące tematu życiowej równowagi. 

PIreus Balanser.jpg

Publikacje dotyczące Programu Balanser znalazły się m.in. w czasopismach "Poznańsk Prestiż", "Sukces po poznańsku" oraz "Simplify your life. Jak ułatwić sobie życie”. Partnerami projektu są Blow Up Hall 5050 Hotel i Centrum Konferencyjne Młyńska 12 w Poznaniu.

bottom of page