top of page
CA Polska 3 (working image).jpg

Idzie nowe?

Zmiany w relacjach:
ludzie, miejsca, kultura

 

Koordynator wydania: Mikołaj Maciejewski
Zespół redakcyjny: dr Piotr Firych,
Mikołaj Maciejewski, dr Marcin Poprawski, dr Agata Wittchen Barełkowska, 

Współpraca: Jolanta Starzak,
Dawid Strębicki, Kate Usher

Tłumaczenia: Mikołaj Buczak,
Dorota Kwinta, Mikołaj Maciejewski

Korekta:  Anula Wawrzyniak

Projekt magazynu: Jesús Rodero

Projekt okładki: Javier Ruiz

Skład i opracowanie graficzne:
Minimum Studio

Wydawcy: NU Foundation
i Regionalne Obserwatorium Kultury UAM
ISSN: 2719-7247

W numerze

W pierwszym numerze magazynu „Connecting Audiences Polska” znajdziecie treści, które mogą być inspiracją do przemyślenia zmian w relacjach – ludzi, miejsc i kultury we współczesnej rzeczywistości. 

 

W Wywiadzie numeru Alicja Knast, świeżo mianowana dyrektor Galerii Narodowej w Pradze, opowiada o dotychczasowych doświadczeniach w zarządzaniu instytucjami kultury i o tym, jak działać z rozwagą i szacunkiem dla odbiorców. 

 

Seph Rodney w Post-pandemicznym manifeście o patrzeniu dzieli się nadzieją i tęsknotą za żywą obecnością w sztuce. Piotr Firych w tekście Wiedza certyfikowana przedstawia pierwsze w Polsce studia podyplomowe poświęcone audience development, których program realizowany jest w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

O kulturze budowania świata dla kolejnych pokoleń i o tym, że w projektowaniu najważniejsi są ludzie, opowiadają Jolanta Starzak i Dawid Strębicki, architekci i urbaniści. A o przestrzeni kulturalnej portugalskich jezuitów i ich relacjach z odbiorcami można przeczytać w tekście Miejsce zwane Brotéria.

 

W cyklu Rozmowa z liderem Anna Hryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, opowiada o wartości empatii i budowaniu społeczności. Z kolei pełen autentyczności miłosny list do polskich czytelników napisała Kate Usher, dyrektor festiwalu Supercell z Brisbane w Australii. 

 

Zapytaliśmy też praktyków kultury: Natalię Brylowską (Obserwatorium Kultury, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk), Martę Skowrońską-Markiewicz (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa) i Bartosza Szydłowskiego (Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia, Kraków), czy faktycznie dla kultury nadchodzą nowe czasy i jakie zmiany ze sobą niosą. 

 

We współpracy z międzynarodowym gronem redaktorów w dziale Wiedza i inspiracje zebraliśmy też adresy internetowe źródeł, które mogą przydać się profesjonalistom kultury nie tylko w czasie pandemii. 

 

W ostatniej części magazynu przedstawiamy organizacje i ludzi tworzących „Connecting Audiences Polska” oraz międzynarodowy zespół naszych partnerów z „Connecting Audiences International”. 

Zrzut ekranu 2021-01-25 o 14.34.00.png
Zrzut ekranu 2021-01-25 o 14.33.22.png

Wydanie pierwszego numeru magazynu "Connecting Audiences Polska"
sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

LOGO_POZnan_CMYK_JPEG.jpg
bottom of page