top of page

KADRY KULTURY to cykl warsztatów adresowanych do wielkopolskiego sektora kultury realizowany w ramach Poznańskiego Programu dla Kultury 2019 - 2023.

 

Jak budować dobre relacje z partnerami? Jak poznać odbiorców i jak ich do siebie przekonać? Jak skutecznie komunikować działania instytucji i organizacji? Jak sprawnie funkcjonować? Jak mieć więcej przyjemności i satysfakcji z pracy?

Już wkrótce przedstawiciele wielkopolskiego sektora kultury dowiedzą się tego na warsztatach KADRY KULTURY organizowanych przez Urząd Miasta Poznania we współpracy z NU Foundation. 

Od września do listopada odbędzie się 9 warsztatów: 3 warsztaty wprowadzające i 6 warsztatów poświęconych rozwiązywaniu problemów, z którymi najczęściej spotykają się w pracy przedstawiciele wielkopolskiego sektora kultury. Warsztaty mają na celu wsparcie pracowników instytucji i organizacji w poszukiwaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań i dobrych praktyk, które mogą usprawnić pracę instytucji i organizacji, a tym samym poprawić warunki pracy w sektorze kultury. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Podczas trzech warsztatów wprowadzających uczestnicy wspólnie zaplanują, jakimi tematami z zakresu kultury organizacyjnej, komunikacji i public relations, budowania publiczności, wprowadzania zmian czy zarządzania chcą się zająć. Otrzymają też narzędzia pozwalające zaplanować nowe działania oraz określić potrzeby i możliwości związane ze zmianami. 

 

Podczas warsztatów poświęconych wybranym zagadnieniom przedstawiciele sektora kultury spotkają się z ekspertami, którzy przekażą im wiedzę z danego zakresu i będą wspólnie opracowywać nowe rozwiązania. Warsztaty będą prowadzone przez praktyków, znających specyfikę pracy w kulturze i potrafiących dostosować proponowane narzędzia i metody pracy do potrzeb tego sektora. Będą oni towarzyszyć uczestnikom przez cały czas trwania programu, konsultując również kolejne etapy planowanych zmian.

KADRY KULTURY stanowią jeden z kluczowych podprogramów Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023, zaprojektowanych z uwzględnieniem realiów i potrzeb przedstawicieli wielkopolskiego sektora kultury. Udział w warsztatach i realizacja zaplanowanych działań daje instytucjom, organizacjom i animatorom szansę na wprowadzenie realnych zmian, usprawniających ich pracę i podnoszących komfort codziennego funkcjonowania w sektorze kultury.

Warsztaty wprowadzające 

bottom of page