top of page

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w następujących obszarach:

 

 • opracowywanie i wdrażanie strategii dla instytucji kultury/organizacji pozarządowych/jednostek samorządowych

 • komunikacja instytucji/organizacji/ przedsiębiorstwa (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, identyfikacja wizualna, komunikacja w zespole)

 • opracowywanie i wdrażanie strategii z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu i odpowiedzialności biznesu za kulturę

 • budowanie i wspieranie dobrostanu pracowników 

 • praca z wartościami w przedsiębiorstwie/organizacji/instytucji

 • budowanie publiczności (audience development, engaging audiences)

 • rozwój kariery artystycznej 

 • produkcja wydarzeń (w tym festiwali i imprez masowych)

 • prawa autorskie

 • współpraca międzynarodowa

 • planowanie i efektywna realizacja projektów

warsztaty

szkolenia

konsultacje

badania

strategie

bottom of page