Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w następujących obszarach:

 

 • opracowywanie i wdrażanie strategii dla instytucji kultury/organizacji pozarządowych/jednostek samorządowych

 • opracowywanie i wdrażanie strategii z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) i odpowiedzialności biznesu za kulturę (CCR)

 • komunikacja instytucji/organizacji/ przedsiębiorstwa (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, identyfikacja wizualna, komunikacja w zespole)

 • budowanie i wspieranie dobrostanu pracowników 

 • praca z wartościami w przedsiębiorstwie/organizacji/instytucji

 • budowanie publiczności (audience development, engaging audiences)

 • rozwój kariery artystycznej 

 • produkcja wydarzeń (w tym festiwali i imprez masowych)

 • prawa autorskie

 • współpraca międzynarodowa

 • planowanie i efektywna realizacja projektów

wspieramy

Jeśli potrzebujesz wsparcia w realizacji działań i rozwoju, możesz liczyć na profesjonalne wsparcie - od planowania i tworzenia strategii po realizację i promocję. Umów się na konsultacje z naszymi ekspertami.  

szkolimy


Szkolenia i warsztaty prowadzone przez nas i współpracujących z nami ekspertów odbywają się w różnych miejscach w Polsce. Informacje na ich temat dostępne są na naszej stronie internetowej. Możesz również zamówić szkolenie lub warsztaty dla swojej organizacji.

realizujemy


programy wsparcia, szkolenia i warsztaty dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i start-upów


Warsztaty przygotowywane są na podstawie wcześniejszej rozmowy i diagnozy. Dzięki temu zostają idealnie dopasowane do potrzeb danej organizacji.

Usprawniają działania i komunikację, proponują rozwiązania ułatwiające pracę w zespole, pomagają budować dobrostan pracowników, pozwalają przyjrzeć się osiąganym rezultatom i wyznaczyć nowe cele.

konsultacje i działania dla przedstawicieli biznesu


Opracowujemy strategie i organizujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i odpowiedzialności biznesu za kulturę (CCR), dopasowując je do potrzeb naszych partnerów. 


konsultacje indywidualne dla osób zarządzających instytucjami kultury/organizacjami/przedsiębiorstwami


Konsultacje pozwalają zaplanować działania, zainspirować się i omówić ważne decyzje z osobą z zewnątrz. Przeprowadzane są przez ekspertów z danych dziedzin w uzgodnionym indywidualnie terminie. Zapewniamy pełną dyskrecję i wysoką jakość merytoryczną.