top of page

Akcja Inkubacja - warsztaty dla Fundacji Otwarta Strefa Kultury, kwiecień - czerwiec 2018, Poznań

Dla Fundacji Otwarta Strefa Kultury przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące realizacji działań kulturalnych oraz rozwoju osób, organizacji i firm, które je organizują.

Z uczestnikami warsztatów pracowaliśmy nad zagadnieniami związanymi z komunikacją, promocją, poznawaniem i aktywizowaniem odbiorców, fundraisingiem oraz dbaniem o work-life balance.

Szczegółowy program na stronie Fundacji Otwarta Strefa Kultury:

Warsztaty organizowane w ramach projektu realizowanego przez Fundację Otwarta Strefa Kultury “Pireus – inkubacja i aktywizacja”. Sfinansowano ze środków miasta Poznania.

bottom of page