top of page

Konferencja "Polityka kulturalna w Polsce i Niemczech", 21 czerwca 2018, Poznań

W czwartek 21 czerwca wzięliśmy udział w konferencji "Polityka kulturalna w Polsce i Niemczech" zorganizowanej przez Instytut Zachodni oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu.

Konferencja poświęcona była aktualnym zagadnieniom polityki kulturalnej w Polsce i Niemczech w obliczu współczesnych wyzwań, a także wymianie doświadczeń w zakresie strategii i metod działania decydentów na szczeblu regionalnym i komunalnym (Erfurt, Poznań, Kraków, Warszawa). Jednym z istotnych punktów programu było pokazanie obszaru współdziałania włodarzy miast i samorządów z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami w procesie kształtowania życia kulturalnego miast.

Prelegenci, wśród których byli Agata Wittchen-Barełkowska oraz Marcin Poprawski, podjęli także próbę odpowiedzi na pytania o możliwości rozszerzenia i urozmaicenia oferty kulturalnej poprzez ożywienie współpracy międzynarodowej jako platformy dialogu międzykulturowego, środka do poznawania kultury kraju sąsiada, wreszcie czynnika służącego budowaniu lepszych relacji między społeczeństwami obu narodów na bazie języka kultury (zwłaszcza wśród młodego pokolenia). Szczegółowy program konferencji dostępny tutaj.

bottom of page