top of page

Spotkanie wokół książki „Creative Austrians”: wizjonerzy a społeczeństwo przyszłości, 11 czerwca, Wa


NU Foundation była partnerem zorganizowanej przez Austriackie Forum Kultury dyskusji i prezentacji książki "Creative Austrians". W dyskusji udział wzięli: Sebastian Cichocki (główny kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), Hansjürgen Schmölzer (menager kultury, dziennikarz, współtwórca publikacji „Creative Austrians”, dyrektor projektu "Creative Austria"), Reanne Leuning (Austriacka Izba Gospodarcza, spec. ds. Creative Industries, Aussenwirtschaft Austria), Kristina Schrei (historyczka sztuki, kuratorka wystawy "The Swoard-Swallowing Toad"). Spotkanie poprowadził Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna).

 

W niemal każdej dziedzinie życia dochodzi do znaczących przewartościowań, prowokujących gorące dyskusje i pobudzających wyobraźnię do konstruowania modeli przyszłości. Również w obszarze kultury, sztuki, ich związków z gospodarką, społeczeństwem i rozwojem. Idea przemysłów kreatywnych dostarczających paliwa dla wzrostu gospodarczego, poddawana jest krytyce z punktu widzenia ekonomii wartości i rozważań nad dobrem wspólnym. Sztuka jako dostarczycielka produktów podlegających utowarowieniu zastępowana zostaje przez jej poszerzone pojmowanie uwzględniające użytkowość i nastawienie społeczne. Jaki porządek wyłania się z tych dyskusji? Jakie praktyki artystyczne, kulturalne, gospodarcze i społeczne nastaną w ich wyniku? Czy już dziś wskazać można działania, inicjatywy odsłaniające prawdopodobną przyszłość – utopię kreatywności stanowiącą przekonującą wizję wspólnoty, która nadchodzi?

Publikacja jest dostępna także w wersji elektronicznej w języku angielskim i niemieckim.

bottom of page