top of page

OEES Kraków, 20-21 listopada 2018

20 i 21 listopada w Krakowie odbył się Open Eyes Economy Summit - Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości, na którym byliśmy już po raz drugi. Uczestniczyliśmy w inspirujących spotkaniach, z zainteresowaniem słuchaliśmy znakomitych gości paneli dyskusyjnych i debat, których tematy tradycyjnie wiązały się z tworzeniem biznesu biznesu opartego na wartościach, odpowiedzialnym zarządzaniem czy oddziaływaniem kultury (postrzeganej jako czwarty wymiar zrównoważonego rozwoju) na miasta i rozwój gospodarki. Z wielką radością zauważyliśmy, że w niemal każdej dyskusji czy wykładzie pojawiał się temat work/life balance jako elementu odpowiedzialnego zarządzania.

bottom of page