top of page

Winter school projektu Connect, 22-25 stycznia

Connect. Knowledge Alliance for Audience Development to międzynarodowy projekt łączący partnerów z całej Europy. W jego ramach prowadzone są pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie audience development, organizowane wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W styczniu 2019 roku w Turynie odbyła się zimowa szkoła, podczas której po raz pierwszy spotkali się członkowie organizacji partnerskich oraz studenci i praktycy biorący udział w studiach. W projekt zaangażowane są instytucje akademickie i eksperckie z Poznania (Instytut Kulturoznawstwa, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, Wydział Nauk Społecznych), Bilbao, Madrytu, Turynu, Rzymu, Kopenhagi i Londynu oraz samorządy (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jak również partner wspierający Urząd Miasta Poznania).

bottom of page