"Kadry kultury - warsztaty wprowadzające dla instytucji", 25 września

W środę 25 września na zlecenie Urzędu Miasta Poznania przeprowadziliśmy warsztaty skierowane do poznańskich i wielkopolskich instytucji kultury (program Kadry Kultury jest podprogramem Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023).

Celem warsztatów wprowadzających dla instytucji kultury było wyposażenie pracowników instytucji w narzędzia wspierające ich codzienne funkcjonowanie oraz wybranie najważniejszych tematów, z którymi będą oni pracować podczas warsztatów fokusowych w październiku i listopadzie 2019.

© 2021 NU Foundation
 
Wierzbowa 5/32, 61-853 Poznań
office@nufoundation.pl