top of page

"Kadry kultury - warsztaty międzysektorowe", 27 września

W piątek 27 września przeprowadziliśmy ostatni warsztat wprowadzający w ramach programu "Kadry kultury". Podczas warsztatów międzysektorowych pracowaliśmy za równo z pracownikami poznańskich i wielkopolskich instytucji kultury, działaczami organizacji pozarządowych sektora kultury oraz urzędnikami z Urządu Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Podczas warsztatów uczestnicy zdecydowali, które obszary ich działań związanych ze współpracą międzysektorową wymagają wzmocnienia i z którymi tematami chcą pracować podczas warsztatów fokusowych w listopadzie.

bottom of page