Warsztaty "Kadry kultury. Relacje z biznesem, wiedza jako kapitał", 14 października

Pierwszy z październikowych warsztatów "Kadry kultury" skierowany był do osób zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów rozmawialiśmy o relacjach NGO działających w kulturze ze środowiskiem biznesowym oraz o tym, jak kapitalizować posiadane przez organizacje zasoby.

© 2021 NU Foundation
 
Wierzbowa 5/32, 61-853 Poznań
office@nufoundation.pl