top of page

Warsztaty "Kadry kultury. Funkcjonowanie organizacji i zarządzanie konfliktem", 8 listopad

Warsztaty "Kadry kultury. Funkcjonowanie organizacji i zarządzanie konfliktem" skierowane są do przedstawicieli NGO, osób pracujących i współpracujących z poznańskimi i wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi oraz członków organów stowarzyszeń i fundacji.

Podczas warsztatu uczestnicy pracowali z tematem konfliktu i rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych w codziennym funkcjonowaniu ich organizacji i zespołów.

bottom of page