top of page

Warsztaty "Kadry kultury. Rozwój publiczności i komunikacja zewnętrzna", 22 listopada

Warsztaty "Kadry kultury. Rozwój publiczności i komunikacja zewnętrzna" skierowane były do pracowników i kadry kierowniczej poznańskich i wielkopolskich instytucji kultury.

Podczas warsztatu uczestnicy poznali podstawy dobrej komunikacji z odbiorcami oraz podstawowe założenia audience development (m.in. praca z danymi, profilowanie oferty, segmentacja, zarządzanie zespołem).

bottom of page