top of page

Warsztaty "Kadry kultury. Budowanie relacji we współpracy międzysektorowej", 29 listopada

Warsztaty "Kadry kultury. Komunikacja we współpracy międzysektorowej" skierowane były do pracowników i kadry kierowniczej instytucji kultury, pracowników administracji samorządowej oraz przedstawicieli NGO działających w Poznaniu i regionie.

Podczas warsztatu uczestnicy uczyli się jak budować efektywne, dobre i trwałe relacje we współpracy międzysektorowej.

bottom of page