top of page

Wiedza dla kultury, "Biznes z kulturą" styczeń 2020

Motywacja do nowych działań, wiedza dotycząca funkcjonowania organizacji i instytucji kultury, wymiana doświadczeń, sieć nowych kontaktów, czas na refleksję i doskonalenie umiejętności - to wszystko stało się udziałem osób uczestniczących w warsztatach programu "Kadry kultury".

W styczniowym numerze "Poznańskiego prestiżu" podsumowujemy program "Kadru kultury", realizowany od września do grudnia 2019 na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Więcej informacji o programie i warsztatach znajdziecie na naszej stronie w zakładce Projekty - Kadry kultury.

bottom of page