top of page

Opracowanie modeli współpracy dla Parku Kultury w Bydgoszczy, 11.12.2020 - 15.02.2021

Dla Parku Kultury w Bydgoszczy przeprowadziliśmy projekt badawczo-analityczny, mający na celu opracowanie modeli współpracy z organizacjami pozarządowymi, twórcami oraz innymi podmiotami działającymi w polu kultury.

Projekt składał się z dwóch części: najpierw przeanalizowaliśmy dane zastane w zakresie polskich i zagranicznych modeli współpracy instytucji z organizacjami i twórcami, a potem przeprowadziliśmy badania i dokonaliśmy pogłębionej analizy funkcjonujących rozwiązań oraz kontekstu lokalnego miasta Bydgoszczy.

Efektem naszych działań było przedstawienie modeli, które mogą zostać skierowane do konsultacji z bydgoskimi organizacjami pozarządowymi oraz twórcami wraz z rekomendacjami.Więcej o działaniach Parku Kultury w Bydgoszczy:


Comments


bottom of page