top of page

Pierwszy numer "Connecting Audiences Polska", Poznań 19.11.2020

Opublikowaliśmy pierwszy numer magazynu "Connecting Audiences Polska", który przygotowaliśmy jako NU Foundation we współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM i międzynarodowym gronem partnerów: Asimétrica, CKI Kunst Og Interkultur, Mapa das Ideias, Melting Pro.


W skład zespołu redakcyjnego polskiej edycji magazynu wchodzą: dr Piotr Firych, Mikołaj Maciejewski, dr Marcin Poprawski i dr Agata Wittchen-Barełkowska.


Connecting Audiences International tworzą: ASIMÉTRICA (Hiszpania), Center For Kunst og Interkultur (Dania), Mapa das Ideias (Portugalia), Melting Pro (Włochy), NU Foundation (Polska), Regionalne Obserwatorium Kultury UAM (Polska) oraz Javier Ibacache (Chile).


Wydanie pierwszego numeru magazynu "Connecting Audiences Polska"

sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. #poznańwspiera

Pierwszy numer pod znaczącym tytułem "Idzie nowe? Zmiany w relacjach: ludzie, miejsca, kultura" pobrać można bezpłatnie ze strony: https://www.connectingaudiences.pl/bottom of page