top of page

Warsztaty w ramach prac nad "Strategią Kultury Gorzowa Wielkopolskiego 2022-2030", wrzesień 2021

Osoby, które chcą włączyć się w prace nad "Strategią Kultury Gorzowa Wielkopolskiego 2022-2030" zapraszamy na warsztaty fokusowe we wrześniu 2021.

Celem warsztatów fokusowych jest zebranie informacji od przedstawicieli środowisk kultury, mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego oraz pozostałych interesariuszy "Strategii Kultury Gorzowa Wielkopolskiego 2022-2030".

Zbieramy informacje związane m.in. z: - stanem obecnym sektora kultury w Gorzowie Wielkopolskim, - potrzebami rozwojowymi organizacji sektora kultury, - wskazaniem szans i zagrożeń dla rozwoju sektora na najbliższe lata oraz możliwych kierunków rozwoju, - potrzebami i oczekiwaniami odbiorców działań kulturalnych. Zebrane informacje posłużą do opracowania dokumentu "Strategia Kultury Gorzowa Wielkopolskiego 2022-2030".


Zapisy na warsztaty przyjmujemy przez formularze rejestracyjne:

1. Warsztaty dla dyrektorów instytucji kultury i pracowników samorządu, 3.09.2021 (9:00 - 13:00)

2. Warsztaty dla odbiorców działań kulturalnych - osób, które aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta oraz partnerów kultury - przedstawicieli mediów, biznesu, środowiska akademickiego, 10.09.2021 (15:00 - 19:00)

4. Warsztaty dla pracowników instytucji kultury, 17.09.2021 (9:00 - 13:00)


4. Warsztaty dla dla przedstawicieli trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, animatorów, twórców niezależnych oraz inicjatyw nieformalnych związanych z kulturą, 17.09.2021 (15:00 - 19:00)

Udział w warsztatach zostanie potwierdzony mailowo.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Mikołaj Maciejewski, mikolaj@nufoundation.pl


Comments


bottom of page