top of page

dr Marcin Poprawski

muzykolog, absolwent Wydziału Historycznego UAM, wykładowca akademicki

 

Swoje umiejętności doskonalił podczas stażu w Centre for Cultural Policy Studies na Uniwersytecie Warwick (2012) oraz w ramach projektu Teaching Cultural Policies realizowanego na uniwersytecie CEU w Budapeszcie (2008).

 

Od 1997 do 2006 roku pracował jako menedżer projektów kulturalnych i producent muzyczny. W latach 2007 - 2014 był współzałożycielem i dyrektorem międzynarodowego festiwalu muzycznego Akademia Gitary. Od 2006 roku zajmuje się koordynacją zespołów badawczych w obszarze zarządzania w kulturze i polityki kulturalnej, jest współautorem strategii i szkoleń dla samorządów i instytucji.

 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Instytutu Kulturoznawstwa UAM, współtwórca i koordynator centrum badawczego Regionalne Obserwatorium Kultury UAM. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i gościnny wykładowca uczelni artystycznych: DAMU w Pradze, JAMU w Brnie, VSMU w Bratysławie oraz studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa w Krakowie. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji, m.in. w Mediolanie, Seulu, San Sebastian, Brukseli, Helsinkach, Londynie, Paryżu, Berlinie, Pradze i Barcelonie.

 

Jest autorem i redaktorem publikacji z zakresu nauk o kulturze, zarządzania humanistycznego, estetyki; ekspertem Związku Miast Polskich, członkiem Zespołu d.s. Lokalnych Polityk Kulturalnych przy Narodowym Centrum Kultury. Dwukrotnie został wybrany wiceprezesem europejskiej sieci akademickiej ENCATC z siedzibą w Brukseli. Jest ekspertem w międzynarodowych konsorcjach badawczych: Engage Audiences (studium dla Komisji Europejskiej pod kierunkiem Fondazione Fitzcarraldo w Turynie), Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe (konsorcjum koordynowane przez ECBN w Rotterdamie), Connect Audiences (projekt koordynowany przez Uniwersytet Deusto w Bilbao). W 2016 roku był jurorem europejskiej nagrody innowacyjnej NICE Award.

 

Jako ekspert NU Foundation zajmuje się obszarami: zarządzania i strategii w instytucjach kultury, kulturą organizacji, estetyką organizacyjną, polityką i przedsiębiorczością kulturalną.

bottom of page