top of page
KK początek
Google form (1).png

KADRY KULTURY to cykl warsztatów adresowanych do wielkopolskiego sektora kultury realizowany w ramach Poznańskiego Programu dla Kultury 2019 - 2023.

 

Jak budować dobre relacje z partnerami? Jak poznać odbiorców i jak ich do siebie przekonać? Jak skutecznie komunikować działania instytucji i organizacji? Jak sprawnie funkcjonować? Jak mieć więcej przyjemności i satysfakcji z pracy?

Przedstawiciele wielkopolskiego sektora kultury mogli się tego dowiedzieć na warsztatach KADRY KULTURY, zorganizowanych w 2019 roku przez Urząd Miasta Poznania we współpracy z NU Foundation. 

Od września do listopada odbyło się 9 warsztatów: 3 warsztaty wprowadzające i 6 warsztatów poświęconych rozwiązywaniu problemów, z którymi najczęściej spotykają się w pracy przedstawiciele wielkopolskiego sektora kultury. Warsztaty miały na celu wsparcie pracowników instytucji i organizacji w poszukiwaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań i dobrych praktyk, które mogą usprawnić pracę instytucji i organizacji, a tym samym poprawić warunki pracy w sektorze kultury. 

Podczas trzech warsztatów wprowadzających uczestnicy wspólnie zaplanowali, jakimi tematami z zakresu kultury organizacyjnej, komunikacji, public relations, budowania publiczności, wprowadzania zmian czy zarządzania chcą się zająć. Otrzymali też narzędzia pozwalające zaplanować nowe działania oraz określić potrzeby i możliwości związane ze zmianami. 

 

Podczas warsztatów poświęconych wybranym zagadnieniom przedstawiciele sektora kultury spotkali się z ekspertami, którzy przekazali im wiedzę z danego zakresu i pomogli opracować nowe rozwiązania. Warsztaty prowadzone były przez praktyków, znających specyfikę pracy w kulturze i potrafiących dostosować proponowane narzędzia i metody pracy do potrzeb tego sektora. Towarzyszyli oni uczestnikom przez cały czas trwania programu, konsultując również kolejne etapy planowanych zmian.

KADRY KULTURY stanowią jeden z kluczowych podprogramów Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023, zaprojektowanych z uwzględnieniem realiów i potrzeb przedstawicieli wielkopolskiego sektora kultury. Udział w warsztatach i realizacja zaplanowanych działań daje instytucjom, organizacjom i animatorom szansę na wprowadzenie realnych zmian, usprawniających ich pracę i podnoszących komfort codziennego funkcjonowania w sektorze kultury.

IMG_8544.JPG
KK 2 fokus INST
KK 1 fokus NGO / rejestracja
KK 3 fokus MIX

Warsztaty wprowadzające 

23 września 2019, 12:00-16:30 - warsztaty wprowadzające dla przedstawicieli NGO,

25 września 2019, 12:00-16:30 - warsztaty wprowadzające dla przedstawicieli instytucji kultury,

27 września 2019, 12:00-16:30 - warsztaty międzysektorowe dla przedstawicieli instytucji kultury, NGO oraz urzędników współpracujących z wielkopolskim sektorem kultury.

Warsztaty fokusowe dla NGO
Warsztaty skierowane były do przedstawicieli NGO, osób pracujących i współpracujących z poznańskimi i wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi oraz członków organów stowarzyszeń i fundacji.

 

14 października 2019, 10:00 - 17:00 

Relacje z biznesem, wiedza jako kapitał

Prowadzący: Agata Wittchen-Barełkowska i Mikołaj Maciejewski

8 listopada 2019, 10:00 - 17:00 

Funkcjonowanie organizacji i zarządzanie konfliktem 

Prowadzący: Sabina Sadecka i Marcin Poprawski
 

Warsztaty fokusowe dla instytucji kultury

Warsztaty skierowane były do pracowników i kadry kierowniczej poznańskich i wielkopolskich instytucji kultury.

15 października 2019, 10:00 - 17:00

Kultura organizacji i komunikacja wewnętrzna 

Prowadzący: Agata Wittchen-Barełkowska i Marcin Poprawski

22 listopada 2019, 10:00 - 17:00

Rozwój publiczności i komunikacja zewnętrzna

Prowadzący: Anna Sacha i Mikołaj Maciejewski

Międzysektorowe warsztaty fokusowe
Warsztaty skierowane były do pracowników i kadry kierowniczej instytucji kultury, pracowników administracji samorządowej oraz przedstawicieli NGO działających w Poznaniu i regionie.

15 listopada 2019, 10:00 - 17:00

Komunikacja we współpracy międzysektorowej 

Prowadzący: Izabela Szymańska i Agata Wittchen-Barełkowska

 

29 listopada 2019, 10:00 - 17:00

Budowanie relacji we współpracy międzysektorowej 

Prowadzący: Sabina Sadecka i Mikołaj Maciejewski

IMG_8541.JPG

Prowadzący warsztaty fokusowe

dr Agata Wittchen-Barełkowska filolog polski, specjalista ds. komunikacji, wykładowca, dziennikarz. Od piętnastu lat zajmuje się komunikacją, produkcją i promocją kultury. Współpracowała z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą: Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, Malta Festival Poznań, Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, Teatr Nowy w Poznaniu, International Cochran Piano Competition, Teatr Jaracza w Łodzi, Bayerische Staatsoper w Monachium. Jest doktorem nauk humanistycznych. Jako wykładowca współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Tworzy strategie komunikacyjne i wartościowe treści dla klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych. Prowadzi warsztaty dotyczące skutecznej komunikacji. Jej główne obszary działania to komunikacja, budowanie relacji i fundraising.

Mikołaj Maciejewski kulturoznawca, koordynator i producent wydarzeń artystycznych. Przez kilkanaście lat związany z fundacją poznańskiego festiwalu Malta. Współorganizował wiele spektakli teatralnych i tanecznych, koncertów, wystaw i pokazów filmowych gwiazd światowego formatu. Do lutego 2019 roku pracował w Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk na stanowisku producenta i koordynatora programu Stary Browar Nowy Taniec, a od 2017 roku pełnił także funkcję pełnomocnika zarządu. Od lat fascynuje go tematyka związana z angażowaniem i rozwojem publiczności (audience development). W 2015 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego efektem było stworzenie podręcznika dobrych praktyk z zakresu pracy z widownią. Uczestniczył w prestiżowych konferencjach i szkoleniach, np. konferencja Engaging Audiences podczas Festiwalu Dance<3Stockholm w Sztokholmie. Jest także jednym z kilkunastu polskich alumnów Atelier for Young Festival Managers 2015 (Gwangju, Korea Południowa). Jego główne obszary działania to rozwój i angażowanie widowni, produkcja wydarzeń oraz zarządzanie instytucjami kultury. Zdobytą za granicą wiedzę wprowadza w życie dopasowując ją do realiów polskich instytucji kultury.

Sabina Sadecka psycholożka i psychoterapeutka, współtwórczyni portalu opsychologii.pl. Pracuje terapeutycznie z dorosłymi, parami i rodzinami. Uczy psychologii studentów m.in. Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Collegium da Vinci. Pisze o psychologii dla czasopism m.in.: „Psychologia w praktyce” i „Benefit HR”. Współpracuje z Kliniką Ivita i Fundacją Rak Off. Jest terapeutą systemowym, kształciła się również w nurcie Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Analizy Transakcyjnej i terapii psychodynamicznej. Fascynuje ją wszystko, co na pograniczu psychiki i ciała, szczególnie terapia traumy i terapie uwzględniające pracę z ciałem.Jako ekspert NU Foundation zajmuje się obszarami związanymi z bezprzemocowym rozwiązywaniem konfliktów w zespole, wprowadzaniem zmiany, budowaniem zespołu / pracy zespołowej opartej na wartościach.

dr Marcin Poprawski muzykolog, absolwent Wydziału Historycznego UAM, wykładowca akademicki. Swoje umiejętności doskonalił podczas stażu w Centre for Cultural Policy Studies na Uniwersytecie Warwick (2012) oraz w ramach projektu Teaching Cultural Policies realizowanego na uniwersytecie CEU w Budapeszcie (2008). Od 1997 do 2006 roku pracował jako menedżer projektów kulturalnych i producent muzyczny. W latach 2007 - 2014 był współzałożycielem i dyrektorem międzynarodowego festiwalu muzycznego Akademia Gitary. Od 2006 roku zajmuje się koordynacją zespołów badawczych w obszarze zarządzania w kulturze i polityki kulturalnej, jest współautorem strategii i szkoleń dla samorządów i instytucji. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Instytutu Kulturoznawstwa UAM, współtwórca i koordynator centrum badawczego Regionalne Obserwatorium Kultury UAM. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i gościnny wykładowca uczelni artystycznych: DAMU w Pradze, JAMU w Brnie, VSMU w Bratysławie oraz studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa w Krakowie. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji, m.in. w Mediolanie, Seulu, San Sebastian, Brukseli, Helsinkach, Londynie, Paryżu, Berlinie, Pradze i Barcelonie.
Jako ekspert NU Foundation zajmuje się obszarami: zarządzania i strategii w instytucjach kultury, kulturą organizacji, estetyką organizacyjną, polityką i przedsiębiorczością kulturalną.

Anna Sacha konsultant ds. komunikacji i strategii biznesu. Ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studia podyplomowe z design management w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Współpracowała z poznańską agencją Q&A Consulting. W latach 2006-2009 była współwłaścicielką agencji Oiga Pr & Marketing Communications. Od 2010 do 2014 roku była koordynatorką Art & Fashion Festival odbywającego się rokrocznie w Starym Browarze w Poznaniu. Od 2011 roku pełniła także funkcję zastępcy dyrektora marketingu i PR Starego Browaru by w listopadzie 2013 roku objąć stanowisko p.o. dyrektora marketingu i PR. Od 2014 roku pracuje jako freelancer prowadząc usługi doradcze i tworząc strategie komunikacji dla film i organizacji.
Jako ekspert NU Foundation zajmuje się następującymi obszarami: budowaniem relacji organizacji z otoczeniem, budowaniem marki oraz tworzeniem strategii komunikacyjnych i rozwojowych.

Izabela Szymańska absolwentka wydziału Wiedzy o teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej, dziennikarka. Od 12 lat rozmawia i pisze o teatrze, tańcu oraz innych przejawach życia kulturalnego. Przez dekadę związana była ze stołeczną redakcją „Gazety Wyborczej”, pisała także do pism branżowych i popularnych. Obecnie współpracuje z „Co Jest Grane 24” i „Zwierciadłem”. Wykładała na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie i prowadziła wykłady z historii tańca dla widzów Teatru im. W. Szaniawskiego w Wałbrzychu. Moderowała dyskusje z publicznością w ramach Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy w 2017 roku. Była jurorką najważniejszych ogólnopolskich konkursów teatralnych: Ogólnopolskiego Konkursu na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i Boskiej Komedii. Jako ekspert NU Foundation w ramach projektu będzie dzielić się wiedzą z zakresu komunikacji i komunikacji kultury oraz współpracy międzysektorowej.

KK Agata
KK Mikołaj
KK Sabina
KK Marcin
KK Anka
KK Iza
IMG_8590.JPG
belka logosy.png
bottom of page