top of page
KK początek
1.png

Strategia Kultury Gorzowa Wielkopolskiego 2022 - 2030

W 2021 roku opracowaliśmy nową Strategię Kultury dla Gorzowa Wielkopolskiego.

Za proces przygotowania strategii odpowiedzialny był zespół badawczy złożony z ekspertów, mających wieloletnie doświadczenie pracy w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele NU Foundation i badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Prace nad strategią miały charakter partycypacyjny, a ich częścią były warsztaty fokusowe, do udziału w których zaproszeni zostali przedstawiciele gorzowskiego sektora kultury oraz odbiorcy działań. Celem powstałego opracowania było zbadanie stanu i pokazanie potencjału kultury w Gorzowie, a także wyznaczenie kierunków jej rozwoju na lata 2021-2030.  

Strategia   opracowana została przez zespół w składzie: dr Piotr Firych, Mikołaj Maciejewski, dr Marcin Poprawski i dr Agata Wittchen-Barełkowska, we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

 

Z dokumentem można zapoznać się tutaj: 

https://um.gorzow.pl/strategia-rozwoju-kultury.html?news_id=2253

Bardzo dziękujemy za Twój czas! Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o nas i naszej d
bottom of page