1.png

Strategia Kultury Gorzowa Wielkopolskiego 2022 - 2030

W lipcu 2021 rozpoczęły się prace nad nową Strategią Kultury dla Gorzowa Wielkopolskiego, które sfinalizowane zostaną w grudniu 2021 roku. Za proces przygotowania strategii odpowiedzialny jest zespół badawczy złożony z ekspertów, mających wieloletnie doświadczenie pracy w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele NU Foundation i badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Prace nad strategią mają charakter partycypacyjny, a ich częścią są warsztaty fokusowe, do udziału w których   zaproszeni zostaną przedstawiciele gorzowskiego sektora kultury oraz odbiorcy działań. Celem powstającego opracowania jest zbadanie stanu i pokazanie potencjału kultury w Gorzowie, a także wyznaczenie kierunków jej rozwoju na lata 2021-2030.  

Strategia   opracowana zostanie przez zespół w składzie: dr Piotr Firych, Mikołaj Maciejewski, dr Marcin Poprawski i dr Agata Wittchen-Barełkowska, we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

 

Informacje dotyczące prac nad strategią, spotkań warsztatowych i konsultacji społecznych będą publikowane na stronie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Warsztaty dla dyrektorów instytucji kultury i pracowników samorządu, 3.09.2021 (9:00 - 13:00)

 

3 września 2021, 9:00 - 13:00 

Prowadzący: Mikołaj Maciejewski

Warsztaty dla odbiorców działań kulturalnych - osób, które aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta oraz partnerów kultury - przedstawicieli mediów, biznesu, środowiska akademickiego

10 września 2021, 15:00 - 19:00

Prowadzący: Mikołaj Maciejewski

Warsztaty dla pracowników instytucji kultury

17 września 2021, 9:00 - 13:00

Prowadzący: Mikołaj Maciejewski

Warsztaty dla dla przedstawicieli trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, animatorów, twórców niezależnych oraz inicjatyw nieformalnych związanych z kulturą

17 września 2021, 15:00 - 19:00
Prowadzący: Mikołaj Maciejewski

IMG_8590.JPG
Bardzo dziękujemy za Twój czas! Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o nas i naszej d